Визначення зернового складу грунту

Зведення будівель, прокладка доріг, засипка трубопроводів головним чином залежить від характеристик грунту. Серед безлічі його параметрів необхідно звернути увагу на гранулометричний склад грунту, який безпосередньо впливає на його проникність, щільність, стійкість, пластичність, пористість тощо. Дані гранулометричного аналізу використовуються для визначення фізико-механічних властивостей ґрунту, що визначає його несучу здатність. І тому гранулометрія грунту є надзвичайно важливою інформацією для багатьох напрямках, наприклад в геотехнічних розрахунках та проектуванні фундаментів. До того ж, використовуючи дані щодо зернового складу грунту, можливо визначити ступінь неоднорідності, що також є досить цінною інформацією.

Та зокрема чимало практичних питань неможливо вирішити без результатів визначення зернового складу грунту, як от класифікувати грунти; приблизно розрахувати водопроникність пухких не зв’язних грунтів; оцінити придатність грунтів, щоб використовувати як насипи для шляхів і дамб; вибрати оптимальні шпарини фільтрів гідрогеологічних свердловин тощо.

Наша лабораторія проводить випробування визначення зернового складу грунту згідно з усіма вимогами ДСТУ. Гранулометрія ґрунту має на меті показати вміст за масою частинок грунту різної величини по відношенню до загальної маси аналізованої проби сухого ґрунту. Дане дослідження проводиться ситовим методом, розсіюючи проби на стандартному наборі сит. За результатами просіювання визначають приватний залишок на кожному ситі. Визначають повні залишки на кожному ситі у відсотках маси проби, що дорівнює сумі приватних залишків. Також аналіз гранулометричного складу ґрунту дозволяє його класифікувати за типами:

1. Пісок
2. Супісок

Які у свою чергу характеризуються показниками крупинчасті часток — піски, та вмістом пилуватих та піщанистих частинок — супіски. Для глинистих грунтів класифікація визначається за числом пластичності.

Наші фахівці мають достатню компетентність і необхідне обладнання для виконання випробування з визначення зернового складу ґрунту. По занесенні усіх даних і висновків у протокол, наші клієнти в один клік отримують всю інформацію у особистий кабінет. Тож з легкість звертайтеся до лабораторії «Верум», ми з радістю допоможемо відповісти на всі ваші питання!

ico-concrete-waterproof
Вартість послуги
24/07/2024
договірна